Indikasjoner

Manglende kollagen produksjon

Med økende alder, reduseres produksjonen av kollagen.

Manglende kollagen produksjon

Other room equipment standards