Indikasjoner

Hudtagger

Hudtagger er ufarlige hudfliker som ses som en stilkformet kul i huden.

Hudtagger

Other room equipment standards